Dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt. Ngoài phải tăng gánh nặng về Y tế để đối phó dịch bệnh, chăm sóc bệnh nhân nhiễm bệnh, hạn chế lây lan, Y khoa còn rất nhiều vấn đề liên quan dịch bệnh, một trong số đó có chăm sóc sức khoẻ tâm thần của người dân trong mùa dịch.